Instant Search

OPPO CULTURE DAY 2017 – KHỞI ĐẦU TỪ MỤC TIÊU

Ngày hội văn hóa OPPO là hoạt động hàng năm của đại gia đình OPPO dành cho các OPPOer khối văn phòng cùng nhau tham gia các trò chơi vận động.

Qua đó sẽ hiểu và gắn kết cùng nhau, truyền tải được những giá trị văn hóa của OPPO đến từng cá nhân.

#teambuilding #vanhoadoanhnghiep #oppoer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *