Instant Search

Category Archives:
O-TIPS

🅞-🅣🅘🅟🅢 Làm sao để có CV ấn tượng với nhà Tuyển dụng???

CV (Curriculum Vitae) là vòng gặp mặt gián tiếp đầu tiên giữa bạn và nhà Tuyển dụng. Tạo một “chiếc CV” cần được chăm chút giống như cách bạn chăm chút vẻ bề ngoài hoàn hảo cho lần gặp đầu tiên với một ai đó. 

OPPO Tuyển dụng sẽ chia sẻ một vài lưu ý về cách trình bày CV để giúp bạn sinh viên mới ra trường có một CV ấn tượng cho riêng mình nhé. 

READ MORE